Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

  • 14/06/2022
  • 370 lượt xem
  • tuantq

Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y= x^3-3mx^2 +3(m^2-1)x-3m^2+5$ đạt cực đại tại $x=1$.

A. $m=0$ hoặc $m=2$ B. $ m=2$ C. $m=1$ D. $m=0$

Nhận xét: Ta thấy $m=1$ thì $y'(x=1)=-3\ne0$, kiểm tra các đáp án A, B D.

Kiểm tra $m=0$ hàm số trên có đạt cực đại tại $x=1$ hay không?

146

$y’$ đổi dấu từ âm sang dương, hàm số trên đạt cực tiểu tại $x=1$ khi $m=0$. Do đó AD loại.

Tương tự kiểm tra $m=2$,

1461

$y’$ đổi dấu từ dương sang âm, hàm số đạt cực đại tại $x=1$ khi $m=2$. Đáp án B.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM CỰC TRỊ

Đề bài: Cho hàm số $(C)$ $f(x)=x^3+2x^2+x+2$. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết