Cách Bấm Máy Tính Casio Tìm Cực Trị Hàm Số

  • 14/06/2022
  • 2,094 lượt xem
  • tuantq

Ví dụ minh họa: Tìm tất cả các giá trị thực $m$ để hàm số $y= x^3-3mx^2 +3(m^2-1)x-3m^2+5$ đạt cực đại tại $x=1$.

A. $m=0$ hoặc $m=2$ B. $ m=2$ C. $m=1$ D. $m=0$

Nhận xét: Ta thấy $m=1$ thì $y'(x=1)=-3\ne0$, kiểm tra các đáp án A, B D.

Kiểm tra $m=0$ hàm số trên có đạt cực đại tại $x=1$ hay không?

146

$y’$ đổi dấu từ âm sang dương, hàm số trên đạt cực tiểu tại $x=1$ khi $m=0$. Do đó AD loại.

Tương tự kiểm tra $m=2$,

1461

$y’$ đổi dấu từ dương sang âm, hàm số đạt cực đại tại $x=1$ khi $m=2$. Đáp án B.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng Geogebra giải toán Ứng dụng toán học vào tài chính

Chuyên đề 12 – ứng dụng toán học vào tài chánh BÀI 1: PHẦN CHUẨN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết