ÁP DỤNG QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN VÀO BÀI TOÁN TỔ HỢP (PHẦN 2)

Bài toán 1. Một lớp học có 16 học sinh gồm 3 học sinh giỏi, 5 học sinh khá, 8 học sinh trung bình. Hỏi có bao nhiêu cách chia 16 học sinh đó thành 2 tổ, mỗi tổ 8 người. Biết rằng mỗi tổ đều có học sinh giỏi và ít nhất 2 học sinh khá?

A. $7560$.              B.$4260$.                   C. $3780$                     D. $1680$

Hướng dẫn giải

Có 3 học sinh giỏi được chia cho 2 tổ nên 1 tổ phải có 1 học sinh giỏi, tổ còn lại có 2 học sinh giỏi.

Giả sử tổ A có 1 học sinh giỏi. Như vậy, số cách lập tổ A chính là số cách chia tổ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Ta có 2 trường hợp lập tổ A như sau:

Trường hợp 1: Tổ A có 2 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Số cách chọn tổ A là: $C_{3}^{1}.C_{5}^{2}.C_{8}^{5}=1680$ cách

Trường hợp 2: Tổ A có 3 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Số cách chọn tổ A là: $C_{3}^{1}.C_{5}^{3}.C_{8}^{4}=2100$ cách

Theo quy tắc cộng, ta có số cách chia tổ thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $1680+2100=3780$ cách

Bài toán 2. Từ 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4 có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau mà có chữ số

A. $78 $                               B. $96 $                                      C.$87$                                D. $115$

Hướng dẫn giải

Gọi số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $\overline{{{a}_{1}}{{a}_{2}}{{a}_{3}}{{a}_{4}}}$. (${{a}_{1}}\ne 0$)

Trường hợp 1: ${{a}_{1}}$= 1, tức là

  • ${{a}_{1}}$ có 1 cách chọn.
  • ${{a}_{2}}$ có 4 cách chọn   
  • ${{a}_{3}}$ có 3 cách chọn
  •  ${{a}_{4}}$có 2 cách chọn

$\Rightarrow $ Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là: 1.4.3.2 = 24 số

Trường hợp 2: ${{a}_{1}}\ne 1$, khi đó ${{a}_{1}}$ có 3 cách chọn.

Xếp chữ số 1 vào 3 vị trí a2, a3, a4 có 3 cách xếp

Hai vị trí còn lại lần lượt có 3 cách chọn, 2 cách chọn.

$\Rightarrow $ Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là: 3.3.3.2 = 54 số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là 24 + 54 = 78 số.

Phần 1: ÁP DỤNG QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN VÀO BÀI TOÁN TỔ HỢP


Mọi ý kiến đóng góp và các câu hỏi thắc mắc về các bài viết hướng dẫn giải toán casio cũng như các vấn đề về máy tính Casio fx- 580VNX, bạn đọc có thể gửi tin nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO

Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Ngọc Hiền Bitex

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết