Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng - Đề ĐH 2010

Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng - Đề ĐH 2010

Đề thi tuyển sinh đại học Khối A năm 2010 – Mã 136
Câu 22: Trong thí nghim Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại ví trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,48 μm và 0,56 μm B. 0,40 μm và 0,60 μm
C. 0,45 μm và 0,60 μm D. 0,40 μm và 0,64 μm

2016-10-26_094813.png 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng – Đề ĐH 2009

Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết