Giải Toán Sinh - Ứng dụng Logarit

Bài toán: Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10^{-13} g, cứ 20 phút nhân đôi 1 lần. Giả sử nó được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng hoàn toàn tối ưu. Hãy tính khoảng thời gian để khối lượng do tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của Trái đất là 6.10^{27} gram.

Bài giải:

Đạt đến khối lượng Trái Đất: 6.10^{27} gram

-Số lượng tế bào: N_{t}=\frac{6.10^{27}}{5.10^{-13}}=1,2.10^{40}

-Mà: N_{t}=N_{0}.2^{n}

Số lần phân chia: n=\frac{logN_{t}-logN_{0}}{log2}=\frac{log\left ( 1,2.10^{40} \right )-log1}{log2}

Suy ra n=133

-Thời gian cần thiết là: 133\times 20ph=44h20ph=44,3 giờ

Kết quả: 44,3 giờ.

-Thao tác máy tính: thực hiện với các phép tính sau:

n=\frac{logN_{t}-logN_{0}}{log2}=\frac{log\left ( 1,2.10^{40} \right )-log1}{log2}

8 3

  

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

anhdaidien

GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ TAM GIÁC

Bài viết này chia sẻ lại 1 tài liệu khá hay của thầy Trần Văn …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết