Dùng MTCT chứng minh phương trình có nghiệm trên một khoảng

Câu 47 Mã đề 101 hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.

Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$.
 

Khi $y=0$ hay $y\geqslant 10$ phương trình không có nghiệm trên khoảng đó.

Trong bài viết này chúng ta sẽ xét khi $y=-2$ và tương tự cho $y=-1$.
 

Khi $y=-2$ phương trình trở thành $$f(x)=3x^2-11x-\log_{27}(1-2x)=0$$

Ta chứng minh phương trình có ít nhất một nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;\dfrac12\right)$. Thật vậy:
 

  1. $\bullet\ $ Viết lên màn hình q2a
  2. $\bullet\ $ Tính giá trị của hàm số khi $x=\dfrac13$ q2b
  3. $\bullet\ $ Tính giá trị của hàm số khi $x=0.49999999999$ (10 chữ số 9) q2c

Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[\dfrac13;0.4999999999\right]$ và giá trị tại hai đầu mút là trái dấu nên phương trình có ít nhất một nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;\dfrac12\right)$.
 
 
 

Khi $y=-1$ phương trình trở thành
$$3x^2-10x=\log_{27}(1-x)$$

 
Ta chứng minh phương trình này có ít nhất một nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;1\right)$.
 

  1. $\bullet\ $ Viết lên màn hình q1a
  2. $\bullet\ $ Tính giá trị của hàm số khi $x=\dfrac13$ q1b
  3. $\bullet\ $ Tính giá trị của hàm số khi $x=0.99999999999$ (11 chữ số 9) q1c

Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[\dfrac13;0.99999999999\right]$ và giá trị tại hai đầu mút là trái dấu nên phương trình có ít nhất một nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;1\right)$.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI HKII LỚP 12

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 12 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết