SỬ DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH (SPREADSHEET) GIẢI BÀI TOÁN LOGARIT

  • 24/03/2023
  • 102 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Với mọi $a,b$ thỏa mãn $\log _{x}a^{3}+\log _{2}b=5$ khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a^3b=32$                 B.$a^3b=25$                C. $a^3+b=32$               D. $a^3+b=25$

Lời giải

Chọn một giá trị ngẫu nhiên cho $a$ lưu vào $A$

1 222 20

Mở tính năng Solver trên máy tính Fx-880BTG

1 23

2 21

Tính giá trị của $b$ lưu vào $B$

1 24

2 23

Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet)

1 15

2 13

Nhập giá trị của $a$ vào ô $A1$ giá trị của $b$ vào ô $B1$

1 25

2 24

Lần lượt tính các giá trị $a^3b-32, a^3b-25, a^3+b-32, a^3+b-25$ vào các ô $C1, C2, C3, C4$

2 29

Chọn A

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ SỐ PHỨC

Đề bài: Cho số phức $z$ thỏa mãn $\begin{vmatrix}(1+i)z+1-7i\end{vmatrix}=\sqrt{2}$. Gọi $M,m$ lần lượt là giá …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết