Sử dụng MTCT giải các câu trắc nghiệm về các biểu thức chứa logarit

Đặt vấn đề

 

Cho một biểu thức chứa logarit theo một hoặc hai ẩn số $a$ và $b$. Yêu cầu của bài toán là tính giá trị của biểu thức đó hoặc thiết lập một quan hệ giữa $a$ và $b$ thoả đẳng thức đã cho.

 

Để giải quyết vấn đề này trên máy tính cầm tay thông thường ta lấy một số ngẫu nhiên đem lưu vào A. Sau đó

  1. $\bullet\ $ Viết biểu thức phụ thuộc vào A lên màn hình và nhấn phím $\mathbf{\fbox{=}}$ ta sẽ biết giá trị của biểu thức.
  2. $\bullet\ $ Nếu bài toán có hai ẩn A và B, ta giải phương trình tìm B. Sau đó test các phương án.

 

Ứng dụng

Ứng dụng 1: TNPT 2021 câu 21 (mã đề 101).

cau21r

 
Trả lời
 
casio21a casio21b

 
 

Ứng dụng 2: TNPT 2021 câu 37 (mã đề 101).

cau37r
 
 

Trả lời

casio37a casio37b
casio37c
 

Tuy nhiên đối với một bài toán VDC cách làm như ở trong ứng dụng 2 sẽ không có tác dụng vì lúc này $a$ không còn là một số ngẫu nhiên nữa mà $a$ là một nghiệm (duy nhất) mà ta phải tìm. Giải pháp sau đây khắc phục trường hợp trên.

 

Ứng dụng 3: THPT QG 2018 câu 44 (mã đề 101).

cau442018

 

Đây là bài toán vận dung cao không thể giải đơn giản như trên. Vì yêu cầu của bài toán là tính $a+2b$ nên ta đặt $a$ là tổng $F$ trừ đi $2b$, thay vào phương trình và thử phương án A với $F=6$. Nếu phương trình vô nghiệm thì chuyển sang phương án tiếp theo. Bài toán này phương án AB đều vô nghiệm. Ta thử phương án C. (lưu ý mỗi lần thử (test) điều chỉnh không nhiều)
 

  1. $\bullet\ Viết lên màn hình q3a 1
  2. $\bullet\ $ Lần thứ nhất nhập $F=6$, $B=0$, lần thứ hai $F=9$, $B=0$ đều dẫn tới vô nghiệm
  3. $\bullet\ $ Lần tiếp theo q3b

    Điều này nghĩa là phương án C thoả ycbt, với $b=\dfrac32$ và do đó $a=\dfrac12$.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình (2)

Trước hết ta tính thêm 3 cạnh để tứ diện có đủ 6 cạnh. $$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{34}, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết