(THỰC HÀNH) XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÀI TOÁN TÀI CHÍNH 1 TRÊN MÁY TÍNH CASIO FX9860 GII SD - P1

Để xử lý số liệu về Toán tài chính với những số liệu đơn giản như trong bài 1, các bạn có thể sử dụng bất cứ máy tính cầm tay nào. Tuy nhiên để thích nghi với chương trình giáo dục phổ thông mới và các thế hệ máy tính tương thích cũng như để thực hiện các tác vụ nâng cao của những bài tiếp theo, Diễn Đàn Toán Casio sẽ thao tác trên máy tính Casio fx-9860 GII SD. 

 

fx9860

I. Các thao tác đơn giản ban đầu.

  1. Bấm MENU C rồi chọn F2. httc1
  2. Ta tìm hiểu các thông số trên màn hình này
  3.  


httc3

 • $n$ là số kỳ hạn, tuỳ theo bài toán $n$ có thể là số năm, là số quí, … hay là số tháng. Khi nhập $n$ cần kết hợp với $P/Y$ ở dưới. $P/Y$ (payments/year) là số lần thanh toán trong một năm.
  Cụ thể nếu kỳ hạn là bán niên, số kỳ hạn là 5 năm, thì ta chọn $P/Y=2, n=10$. 
 • $I\%$ ta chỉ nhập số đứng trước dấu %. Ví dụ lãi kép 4% ta chỉ nhập số 4.
 • Luôn chuyển lãi suất theo năm, khi đó $C/Y$ (compounding/year) bằng $P/Y$.
 • PV (present value), giá trị hiện tại. Nếu là tiền gửi ngân hàng ta qui ước nó là số âm, nếu là tiền vay ngân hàng ta qui ước nó là số dượng.
 • PMT (payment), số tiền thanh toán của một kỳ hạn, dùng trong bài toán trả nợ dần.
 • FV (future value) giá trị tương lai.

II. Ví dụ:
Tìm tiền lãi cho một khoản đầu tư $1000, lãi kép 12% bán niên, trong hai năm.  

Giải: lãi kép 12% bán niên, nghĩa là lãi kép 12% một năm, kỳ hạn bán niên (6 tháng).

Tính toán thông thường: $$F=P(1+i)^n=1000\times \left(1+\dfrac{12\%}{2}\right)^4\approx 1262,48$$

Do đó tiền lãi cần tìm là $1262,48-1000=262,48$.

Sử dụng Casio fx-9860 GII SD 

httc4

Vì kỳ hạn thanh toán là bán niên nên  $2$ (năm) ta đổi thành $n=4$ (bán niên). Khi đó  $P/Y$ phải là 2 (thanh toán 2 lần trong một năm). .

Ta chọn $i=12$ và $C/Y=P/Y=2$. 

PV ta chọn số âm (ta hiểu nôm na là, đối với ngân hàng họ nợ khách hàng)

FV cần tìm, ta để số 0. Muốn tìm FV ta bấm F5.

Bây giờ bấm F5 ta được kết quả 

httc5

Vậy tiền lãi của hoạt động đầu tư tài chính này là $\$ 262.48$

(còn tiếp)

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

0470641843

Áp dụng của bài toán trả nợ dần – đề thi thử chuyên Vinh 2019

Ví dụ: Đề thi thử THPTQG 2019 Chuyên ĐH Vinh (lần 2). Sau khi tốt …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết