Một bài toán tích phân VDC giải trên máy tính Casio fx-580VN X

tpvdc

 

Phương trình hoành độ giao điểm $$2x^2-3x+4a=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{3\pm \sqrt{9-32a}}{4}$$

Viết lên màn hình
 

vdc2a

 

Bấm SHIFT SOLVE máy hỏi $x$ nhập số tuỳ ý, máy hỏi $A$ nhập một số nằm trong 4 phương án, ví dụ nhập $0.1$ chờ khoảngg 15 giây ta có kết quả

vdc2b chuyển thành số hữu tỉ (nếu muốn)vdc2c ta chọn B.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Sử dụng PPTĐ trong không gian $Oxyz$

Vì $BA\perp BC$ và $BA\perp AD$ nên có thể vẽ thêm $E, F$ như hình …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết