Lợi thế của việc hiển thị 23 chữ số trên máy tính Casio fx-880BTG

Trên các thế hệ máy tính từ Casio fx-580VN X trở về trước, máy tính Casio chỉ hiển thị số nguyên hoặc số thập phân với 15 chữ số. Vì vậy các phép tính dẫn đến kết quả với nhiều hơn 15 chữ số sẽ được làm tròn, và kết quả này sẽ không sử dụng được. Tuy nhiên trên máy tính Casio fx-880BTG dã hiển thị số nguyên hoặc số thập phân với 23 chữ số nên nhiều bài toán sẽ trở nên đơn giản.

 

Ví dụ 1: Tìm dư khi chia số $(2+\sqrt3)^{29}+(2-\sqrt3)^{29}$ cho $2022$.

 

 

Bài làm

Nhập lên màn hình phép tính:
hsg1a

Thực hiện phép chai có dư theo hai giai doạn:
hsg1b

 

Ví dụ 2: Viết giá trị gần đúng của $\sqrt2$ với 23 chữ số.

 

 

Bài làm

hsg1c

nutsqrt2

 

Việc cố gắng hiển thị nhiều hơn 23 chữ số hoặc chữ số thập phân trên máy tính Casio fx-880BTG vẫn có thể thực hiện được nhưng không phù hợp với học lực của học sinh. Nếu cần phải biết một kết quả như thế ta phải dùng các máy móc có bộ nhớ cao hơn. Ví dụ hãy hiển thị 22 số lẻ thập phân sau dấu phẩy của số $\sqrt[3]{2015}$ (Đề thi HSG MTCT năm 2015 của BGD và ĐT), dùng một số chương trình tính toán chạy trên máy vi tính ta sẽ được:$$\sqrt[3]{2015}\approx 12,6306301066033734798814$$
Khi đó ta có thể hiển thị nhiều chữ số hơn rất nhiều so với 23 chữ số. Đáp án của Bộ GD và ĐT có vẻ quá sức của học sinh nên không thể tham khảo được.

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải 5 câu trắc nghiệm Đ/S lớp 11 của SGD Hà Nội – 1

  Công thức phải nhớ 1. $u_n=u_1+(n-1)d$ 2. $S_n=\dfrac{n}{2}\left[2u_1+(n-1)d\right]$   a) $u_3=u_1+(3-1)d\qquad $ Đ   …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết