Cách đọc biểu đồ cột trong bài thi ĐGNL ĐHQG TP HCM

bdcot1a

 

Tỉ lệ phần trăm chi cho nghiên cứu là $5\%=\dfrac{5}{100}=\dfrac{1}{20}$, nghĩa là chi phí toàn công ty gấp 20 chi phí cho nghiên cứu.

 

bdcot1b

 

Chi cho Quảng cáo, hiệu của Vận chuyển và Thuế đều có tỉ lệ phần trăm, ta sử dụng quy tắc tam suất:
bdcot1c

 

Lưu ý: Các tỉ lệ phần trăm cùng đơn vị (%) và cùng ở mẫu nên ta chỉ nhập số đứng trước dấu phần trăm.

bdcot1d

 

Chi cho Lãi vay, tổng của Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu đều có tỉ lệ phần trăm, ta sử dụng quy tắc tam suất:
bdcot1e

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Giải bài toán phức tạp HHKG mà không vẽ hình (2)

Trước hết ta tính thêm 3 cạnh để tứ diện có đủ 6 cạnh. $$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{34}, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết