Bài giảng tại Trung học thực hành ĐHSP 19/1/2021

Bài Viết Tương Tự

Từ một bài toán GTNN cổ điển

1. Bài toán mở đầu   Trong không gian cho một mặt phẳng $(P)$ và …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết