Sử dụng các công thức biến đổi logarit về cùng cơ số

lhp1

 

Phương pháp tự luận:

Ta có: $\log_{24}15=\dfrac{\log_25+\log_23}{\log_28+\log_23}=\dfrac{a+ab}{3+ab}$Dự đoán $m=1, n=3$ và do đó $m^2+n^2=10$.

 

Sở dĩ “dự đoán” bởi vì ta không chắc chắn $m=1, n=3$ là cặp số nguyên duy nhất thỏa ycbt. Chúng tôi sẽ chứng minh rằng cặp số nguyên $m, n$ đã chọn là duy nhất.

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Hướng dẫn: Gọi $N$ là trung điểm $BC$. Nhận xét rằng vì $AB=AC$ và $SB=SC$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết