ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH (SPREADSHEET) TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

  • 20/03/2023
  • 104 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2+5x}{x-2}$. Tính giá trị của $f^{3}(x)$

Lời giải

Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet)

1 15

2 13

Dùng tính năng Function nhập hàm $f(x)$

1 16

2 14

Tính giá trị của $f(x)$ tại $x=3$ vào ô $A1$

1 182 16

Thiết lập công thức để tính các giá trị $f^{2}(x), f^{3}(x)$

1 19

2 18

Thiết lập chế độ xem giá trị

1 21

2 19

Vậy kết quả của phép tính $f^{3}(x)=338094,4057$

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Huỳnh Lê Thu Thảo

Bài Viết Tương Tự

ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH SPREADSHEET TRONG BÀI TOÁN CHIA ĐA THỨC

Đề bài: Chia đa thức $4x^7+4x^6-5x^5-4x^4+7x^3-13x^2-x-3$ cho đa thức $x-3$ Lời giải Mở tính năng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết