ỨNG DỤNG TÍNH NĂNG BẢNG TÍNH SPREADSHEET TRONG BÀI TOÁN CHIA ĐA THỨC

  • 08/03/2023
  • 713 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Chia đa thức $4x^7+4x^6-5x^5-4x^4+7x^3-13x^2-x-3$ cho đa thức $x-3$

Lời giải

Mở tính năng bảng tính Spreadsheet trên máy tính Fx-880BTG

1 92 8

Bước 1: Nhập các hệ số $2, -3, -7, -5, 2, -14, -1, -6$ vào các ô $A_{1},A_{2},A_{3}…A_{8}$

1 10

1 11

2 9

Bước 2: Đưa con trỏ tới vị trí $B1$ nhập giá trị nghiệm của đa thức bị chia $x=3$ vào ô $B1$

1 12

2 10

Bước 3: Đưa con trỏ đến vị trí $C1$ lưu giá trị $A1$ vào ô $C1$

1 13

2 11

Bước 4: Đưa con trỏ ở vị trí $C2$ thiết lập công thức

1 14

2 12

Vậy $(2x^7-3x^6-7x^5-5x^4+2x^3-14x^2-x-6):(x-3)=2x^6+3x^5+2x^4+x^3+5x^2+x+2$

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

TUYỂN SINH 10 – GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN

Để tránh sai số trong quá trình nhập liệu máy tính BitexEdu giới thiệu đến …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết