ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-880BTG TRONG BÀI TOÁN CHIA ĐA THỨC

  • 28/03/2023
  • 1,770 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Tìm phần dự của phép chia $x^8+2x^7+3x^6+5x^5+4x^3+x+5$ cho $x+2$

Lời giải

Mở tính năng bảng tính (Spreadsheet) trên máy tính fx-880BTG

1 15

2 13

Nhập các hệ số theo thứ tự từ mũ lớn đến bé vào các ô từ $A1$ đến $A9$

1 35

2 31

Nhập nghiệm của phương trình bị chia $x=-2$ vào ô $B1$

1 36

2 32Di chuyển đến ô $C1$ nhập giá trị của hệ số có mũ lớn nhất

1 372 33

Thiết lập công thức tính từ ô $C2$ đến ô $C9$

1 38

2 34

Chuyển chế độ xem giá trị để quan sát kết quả

1 39

2 35

Kết quả hiển thị

2 37

Vậy $(x^8+2x^7+3x^6+5x^5+4x^3+x+5) : (x+2)$ là:

$x^7+0x^6+3x^5-1x^4+2x^3+0x^2+0x^1+1$ và dư $3$

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Dựa vào BĐT cơ bản để CM 1 bất đẳng thức mới

  BĐT cơ bản 1. Cho $a, b,c $ tuỳ ý, ta có các bất …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết