Ứng dụng Casio fx 580vnx giải nhanh bài toán Số Bị Chia Có Dạng Lũy Thừa (Phần 2)

Ví dụ 2: Tìm năm chữ số tận cùng của số [latex]\large 5^{2015 }[/latex]

Untitled 58

Untitled 59

Vậy [latex]\large 5^{112}\equiv 5^{224}\equiv 5^{448}\equiv 5^{896}\equiv 5^{1792}\equiv 90625[/latex] (mod 100000)

Ta có [latex]\large 2015=1792+112+56+28+14+13[/latex]

Nên [latex]\large 5^{2015}\equiv 90625\times 90625\times 40625\times 15625\times 3125[/latex] lưu ý [latex]\large 5^{13}\equiv 3125[/latex] (mod 100000)

Untitled 60

Vậy năm chữ số tận cùng của số [latex]\large 5^{2015}[/latex] là 78125

Xem lại phần 1

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

nen

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Đề bài: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus \begin{Bmatrix}\frac{1}{2}\end{Bmatrix}$ thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{1}{x-3}$, $f(0)=2, …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết