Tìm chu kì của 5/133

Đề bài: Tìm chu kỳ của [latex]\dfrac{5}{113}[/latex].

(Trích câu hỏi của HS trên Facebook Diễn đàn)

Bài giải

Đây là dạng bài toán các chữ số trong chu kỳ gây tràn màn hình, ta phải tìm cụ thể các chữ số đó và đưa ra đáp số cho bài toán.

Nhập vào màn hình: [latex]B=\text{Int}\left(10^9A:113\right):A=10^9A-113B[/latex].

Máy hỏi giá trị ban đầu: Nhập [latex]A=5[/latex].

Ta liệt kê chu kỳ như sau:

\begin{array}{cccccccccc} (1) & 0 & 4 & 4 & 2 & 4 & 7 & 7 & 8 & 7\\ (2) & 6 & 1 & 0 & 6 & 1 & 9 & 4 & 6 & 9\\ (3) & 0 & 2 & 6 & 5 & 4 & 8 & 6 & 7 & 2\\ (4) & 5 & 6 & 6 & 3 & 7 & 1 & 6 & 8 & 1\\ (5) & 4 & 1 & 5 & 9 & 2 & 9 & 2 & 0 & 3\\ (6) & 5 & 3 & 9 & 8 & 2 & 3 & 0 & 0 & 8\\ (7) & 8 & 4 & 9 & 5 & 5 & 7 & 5 & 2 & 2\\ (8) & 1 & 2 & 3 & 8 & 9 & 3 & 8 & 0 & 5\\ (9) & 3 & 0 & 9 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 & 3\\ (10) & 2 & 7 & 4 & 3 & 3 & 6 & 2 & 8 & 3\\ (11) & 1 & 8 & 5 & 8 & 4 & 0 & 7 & 0 & 7\\ (12) & 9 & 6 & 4 & 6 & 0 & 1 & 7 & 6 & 9\\ (13) & 9 & 1 & 1 & 5 & 0 & 4 & 4 & 2 & 4\\ (14) & 7 & 7 & 8 & 7 & 6 & 1 & 0 & 6 & 1\\ \end{array}

Để ý ở hàng số 13, chu kỳ kết thúc tại [latex]9915[/latex].

Thảo luận tại đây: http://bitexedu.com/forum/index.php?threads/tim-chu-ky-cua-5-113.30/

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

ỨNG DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Đề bài: (Bài 29/22 – SGK toán 9 – tập 2) Giải bài toán cổ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết