Lãi suất đề thi thử trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1 2016

Lãi suất đề thi thử trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1 2016
 
 Anh A gửi tiết kiệm ngân hàng X một số tiền là 500 triệu đồng theo hình thức: Có kì hạn 3 tháng (sau 3 tháng mới được rút tiền), lãi suất 5,2%/năm, lãi nhập gốc (sau 3 tháng anh A không rút tiền ra thì tiền lãi sẽ nhập vào gốc ban đầu).  Hỏi:
 
a/ Nếu anh A gửi 1 năm  thì số tiền nhận được khi rút ra là bao nhiêu?
 
b/ Để có số tiền ít nhất là 561 triệu đồng thì anh A phải gửi bao nhiêu tháng?
 
Giải
a/ Anh A gửi 1 năm tức là gửi 4 kỳ hạn.
Số tiền ban đầu là 500 triệu đồng, lãi suất cho mỗi kỳ hạn là $\dfrac{5,2}{4}=1,3\%$, số kỳ hạn là 4, vậy áp dụng công thức lãi kép, ta được số tiền anh A gửi 1 năm sẽ rút ra được là:
$$T=500\, 000 \,000(1+1,3\%)^4=526\,511\,408.3$$
Đơn vị ngàn đồng.
b/ Ta đi tìm số kỳ hạn cần gửi (tính theo quý nghĩa là 3 tháng) để sau n kỳ hạn đó sẽ rút ra được $561\,000\,000$ triệu đồng.
Áp dụng công thức lãi kép, thế số ta được:
$$561\,000\,000=500\,000\,000\left(1+\dfrac{5,2}{4}\%\right)^n$$
Giải phương trình này bằng máy tính, nhập vào phương trình:
$$561\,000\,000=500\,000\,000\left(1+\dfrac{5,2}{4}\%\right)^X$$
Bấm SHIFT SOLVE, được $X\approx 8.91226 \approx 9$. Nghĩa là sau 9 quý bằng 27 tháng, anh A sẽ có số tiền ít nhất là 561 triệu đồng.

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

thmbnail

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THCS

Dưới đây là một số bài toán thực tế THCS chúng tôi đã tham khảo và sưu tầm được từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết