CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ TIÊU DÙNG THCS

Toán thực tế là một chuyên đề đang được quý Thầy, cô và các bạn học sinh khá quan tâm hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một vài ví dụ về tính toán tiêu dùng theo chương trình THCS.

Bài 1. Chị Chi mua $50$ cái bình hoa với giá một cái là $200 000$ đồng. Chị Chi bán $30$ cái mỗi cái so với giá mua lãi được $20\%$ và $20$ cái còn lại chị bán lỗ vốn hết $5\%$ so với giá mua. Hỏi việc mua bán $50$ cái bình hoa này, chị Chi được lãi bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

$30$ cái bình hoa đầu mỗi cái chị bán với giá tiền là: $200 000 + 200 000.20\%=240 000$ (đồng)$

Thủ thuật sử dụng máy tính Casio fx- 580VN X trong các bài toán số lớn:

Lưu $200000$ vào ô nhớ A:  200T36Jz image001 1

Qz+20qMQzJx image002 2

$20$ cái bình hoa sau, mỗi cái chị bán với giá tiền là: $200 000 – 200 000.5\% = 190 000$ (đồng)

Qzp5qMQzJu image003 1

Tổng số tiền Chi bán $50$ cái bình hoa là: $240 000 . 30 + 190 000 . 20 = 11 000 000 $ (đồng)

30Qx+20Qu= image004 1

Tổng số tiền chị Chi mua $50$ cái bình hoa là: $200 000 . 50 = 10 000 000 $(đồng)

50Qz= image005 1

Mua và bán $50$ cái bình hoa này chị Chi lãi được số tiền là: $11 000 000 – 10 000 000 = 1 000 000$ (đồng)

QMpM= image006 1
Bài 2. (Đề toán minh họa kì thi TS10 THPT TP.HCM, năm học 2018-2019)
Thực hiện chương trình khuyến mãi “Ngày chủ nhật Vàng”, một cửa hàng điện máy giảm giá $50\%$ trên 1 ti-vi cho lô hàng ti-vi gồm $40$ cái, giá bán lẻ trước đó là $6 500 000$ đồng/ cái. Đến trưa cùng ngày thì cửa hàng đã bán được $20$ cái và cửa hàng quyết định giảm thêm $10\%$ nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số Ti-vi còn lại.
a. Số tiền cửa hàng đó thu được khi bán hết hết lô hàng ti-vi.
b. Biết rằng số vốn là $2 850 000$ đồng/ cái ti-vi. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ khi bán hết số hàng ti-vi đó?
Hướng dẫn giải
a. Số tiền cửa hàng đó thu được khi bán hết hết lô hàng ti-vi.
Giá bán một cái ti-vi sau khi giảm $50\%$ là: $ 6 500 000 . 50\%= 3 250 000$ (đồng)
65K5O50qM= image007 1

Số tiền bán $20$ cái ti-vi sau khi giảm giá lần I: $3 250 000 . 20 = 65 000 000$ (đồng)

MO20=image008 1

Giá bán 1 cái ti-vi sau khi giảm giá lần II là: $3 250 000 – 3 250 000 . 10\% = 2 925 000$ (đồng)

QMpQMO10qM= image009 1

Số tiền bán được $20$ cái ti-vi sau khi giảm giá lần II là:$ 2 925 000 . 20 = 58 500 000$ (đồng).

MO20= image010 1

Số tiền cửa hàng thu được sau khi bán hết lô ti-vi là: $65 000 000 + 58 500 000 = 123 500 000$ (đồng)

65T37+M= image014
b.Biết rằng số vốn là $2 850 000$ đồng/ cái ti-vi. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ khi bán hết số hàng ti-vi đó?
Giá vốn của lô hàng ti-vi là: $2 850 000 . 40 = 114 000 000$ (đồng)
285K4O40= image012 1

Vậy cửa hàng đó bán hết lô hàng lời được số tiền là:$123 500 000 – 114 000 000 = 9 500 000 $ (đồng)

QMpM=image013 1
Để có thêm nhiều bài tập về chuyên đề Toán thực tế. Quý thầy/ cô và các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Quyển sách CHINH PHỤC CÁC DẠNG TOÁN THỰC TẾ THCS VỚI MÁY TÍNH CASIO FX-580VN X VÀ 570VN PLUS
Chia sẻ

About Ngọc Hiền Bitex

Ngọc Hiền Bitex

Bài Viết Tương Tự

Phép giải tam giác khi biết một chiều cao (bài 2)

2019. Cho tam giác ABC có các góc A, C nhọn; BC = 3,5; đường …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết