Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử

Đề bài: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

[latex]f(x)=x^3-9x^2+17x+3-(3x^2-18x+17)(x+2)-6[/latex]

Bài giải

1) Nhập phương trình bậc 3 không thu gọn:

(Q)qdp9Q)d+17Q)+3p(3
Q)dp18Q)+17)(Q)+2)p6=

2) Tìm nghiệm [latex]x_1[/latex]:

qr0=qJz

3) Tìm nghiệm [latex] x_2[/latex]:

qrp10=qJx

4) Tìm nghiệm [latex]x_3[/latex]:

qr10=qJc

5) Nhận thấy [latex]x_2+x_3;\,x_2\times x_3[/latex] ra một số hữu tỷ, nên ta đổi hai nghiệm này thành số vô tỷ bằng cách giải phương trình bậc hai một ẩn như sau:

w531=p(Qx+Qc)=QxOQc
===

Vậy: [latex]f(x)=(x-1)\left( x- \dfrac{1+3\sqrt{33}}{4}\right)\left(- \dfrac{1+3\sqrt{33}}{4}\right)[/latex] 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

8

PYTHAGORAS (PITAGO) VÀ ĐỊNH LÍ HÌNH HỌC MANG TÊN ÔNG

Pythagoras đã thành công trong việc chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng nhất nhờ định lý toán học mang tên ông. Ông cũng được biết đến là "cha đẻ của số học". Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho triết học và tín ngưỡng vào cuối thế kỷ 7 TCN. Về cuộc đời và sự nghiệp của ông, có quá nhiều các huyền thoại khiến việc tìm lại sự thật lịch sử không dễ dàng. Pythagoras và các học trò của ông tin rằng mọi sự vật đều liên hệ đến toán học, và mọi sự việc đều có thể tiên đoán trước qua các chu kỳ.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết