CASIO FX-580VN X HỖ TRỢ BÀI TOÁN BIỂU THỨC KHÔNG PHỤ THUỘC X

CASIO FX-580VN X HỖ TRỢ BÀI TOÁN BIỂU THỨC KHÔNG PHỤ THUỘC X

Bài toán 11 (trang 8 Sách giáo khoa Toán 8 học kỳ 1): Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:

$(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7$

Hướng dẫn:

Học trò sẽ gặp khó khăn trong quá trình hiểu yêu cầu bài toán. “Giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến” nghĩa là gì? Thì với máy tính khoa học có hỗ trợ phím bấm CALC, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thực hiện tính toán nhanh, cụ thể để giúp học sinh hiểu rõ hơn yêu cầu của đề bài.

Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính:

w1([p5)(2[+3)p2[([p3)+[+7

1
Nhập biểu thức

Bước 2: CALC tại một vài giá trị x cụ thể:

CALC tại $x=1,2345$ thu được: r1.2345=

2 1
CALC tại một vài giá trị x cụ thể

CALC tại $x=2,2345$ thu được: r2.23456=

3
CALC tại một vài giá trị x cụ thể

Bước 3: Học sinh có thể thử thêm một vài giá trị khác.

Bước 4: Học sinh kết luận: Giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến có nghĩa là khi thay bất kỳ giá trị x nào vào biểu thức đó, ta luôn thu được một giá trị không đổi.

Bước 5: Giáo viên nhận xét và kết luận.

Xem thêm về phím CALC trên CASIO fx-580VN X tại đây

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 7 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết