Dùng FACT kiểm tra số thập phân hữu hạn

Đề bài: Kiểm tra các số sau có phải số thập phân hữu hạn không?

\frac{3}{8}; -\frac{7}{30}; -\frac{13}{20}; -\frac{13}{125}

Bài giải:

Ta đã biết:

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta bấm FACT để kiểm tra mẫu:

Ta được:\frac{3}{8}; -\frac{7}{30}; -\frac{13}{20}; -\frac{13}{125} là các số thập phân hữu hạn.

Cách bấm máy:

8=qx
8 2
30=qx
9
20=qx
10
125=qx
11

 

  

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ BẰNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Toán thực tế là một nội dung khá mới mẻ được đề xuất xuất hiện trong đề thi tuyển sinh môn Toán lớp 10 theo xu hướng ứng dụng những kiến thức được học vào đời sống. Do vậy việc ôn luyện chủ đề này luôn cần phải được quan tâm, nhất là khi các câu hỏi về toán thực tế luôn ở mức độ vận dụng. Đây là loạt bài viết về dạng toán thực tế để học sinh có thể tìm hiểu và giải những dạng toán này dễ dàng hơn. Ở phần 1 này tôi đưa ra hướng dẫn giải một số bài toán thực tế về dãy số.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết