Các tỷ số lập thành tỷ lệ thức

Các tỷ số sau có lập thành tỉ lệ thức không?

Đề bài: Các tỷ số sau có lập thành tỷ lệ thức không?

a) [latex](-0,3) : 2,7[/latex] và [latex](-1,71) : 15,39[/latex].
b) [latex]4,86 : (-11,34)[/latex] và [latex](-9,3):21,6[/latex].

(Trích Sách bài tập Toán 7, bài 62 trang 13)

Bài giải

a) Tính:
+ [latex](-0,3) : 2,7=-\dfrac{1}{9}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{1}{9}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên lập được một tỷ lệ thức.

b) Tính:
+ [latex]4,86 : (-11,34)=-\dfrac{3}{7}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{31}{72}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên không lập được một tỷ lệ thức.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Trong video này, TS Nguyễn Thái Sơn sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một số bài toán hình học phẳng bằng cách sử dụng các công thức hệ thức lượng trong tam giác dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580VN X

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết