Tìm UCLN và BCNN của hai số 370368 và 196296​

(Trích kì thi học sinh giỏi Toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 2011).
Bài giải:
Ta gán giá trị trên vào các ô nhớ:
+ 370368 nhớ vào A;

+ 196296 nhớ vào B.

Ta ghi vào máy tính

\large A=\vert A-B\vert:B=\vert B-A\vert

như sau:
(Thuật toán tìm UCLN bằng cách trừ đi nhau)

Ấn CALC = = rồi tiếp tục ấn =cho tới khi nào một trong hai số bằng 0 thì kết quả còn lại là UCLN ta cần tìm.
Kết quả: UCLN = 24.
Để tìm BCNN ta lấy tích hai số rồi chia cho UCLN:

\large \text{BCNN}=\dfrac{370368\times 196296}{\text{UCLN}}=\dfrac{370368\times 196296}{24}=3029239872

Kết luận:

\large \text{UCLN}=24;\,\text{BCNN}=3029239872
Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Ứng dụng Casio fx 580vnx và định lý FERMAT để Tìm nhanh thương và dư của phép chia

Nếu $\large p$ là số nguyên tố và $\large a$ là số nguyên không chia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết