Tìm UCLN và BCNN của hai số 370368 và 196296​

(Trích kì thi học sinh giỏi Toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 2011).
Bài giải:
Ta gán giá trị trên vào các ô nhớ:
+ 370368 nhớ vào A;

+ 196296 nhớ vào B.

Ta ghi vào máy tính

\large A=\vert A-B\vert:B=\vert B-A\vert

như sau:
(Thuật toán tìm UCLN bằng cách trừ đi nhau)

Ấn CALC = = rồi tiếp tục ấn =cho tới khi nào một trong hai số bằng 0 thì kết quả còn lại là UCLN ta cần tìm.
Kết quả: UCLN = 24.
Để tìm BCNN ta lấy tích hai số rồi chia cho UCLN:

\large \text{BCNN}=\dfrac{370368\times 196296}{\text{UCLN}}=\dfrac{370368\times 196296}{24}=3029239872

Kết luận:

\large \text{UCLN}=24;\,\text{BCNN}=3029239872
Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

IMG 20211002 084517

ĐƠN VỊ ĐO GÓC: RADIAN (RAD) VÀ ĐỘ

Độ và công thức tính độ dài cung tròn Ta đã biết đường tròn bán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết