Bài Viết Tương Tự

Chứng minh trung điểm dựa vào tam giác đồng dạng

  Dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được tỉ số đồng dạng. Từ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết