Tìm nhiều nghiệm bằng "TABLE"

Tìm nhiều nghiệm bằng "TABLE"

Đề bài: Giải phương trình: [latex](3x-1)(x^2+2)=(3x-1)(7x-10)[/latex]

Bài giải

Với bước kiểm tra kết quả của máy tính 570VN PLUS. Ta chỉ cần nhập vào màn hình phương trình và tìm 3 nghiệm bằng bảng (TABLE). Không cần tới bước trung gian là Rút gọn đa thức.

Bấm máy như sau:
w7(3Q)p1)(Q)d+2)p(3Q)p1)
(7Q)p10)=0=p5===R

Được nghiệm: [latex]x=3;\,x= 4.[/latex].
Quay trở lại với SOLVE: Tìm được nghiệm [latex]x=\dfrac{1}{3}[/latex].
Vậy [latex]S=\{\dfrac{1}{3};\,3;\,4\}[/latex].
Đây cũng là một phương pháp để giải quyết nhiều phương trình đa thức phức tạp hơn.
 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Trong video này, TS Nguyễn Thái Sơn sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một số bài toán hình học phẳng bằng cách sử dụng các công thức hệ thức lượng trong tam giác dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580VN X

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết