Tìm nhanh thương và dư của một phép chia các số tự nhiên trên Casio fx 580vnx

Cho [latex]\large a[/latex] và [latex]\large b[/latex] là hai số tự nhiên. Nếu [latex]\large a[/latex] không chia hết cho [latex]\large b[/latex] thì máy tính sẽ xuất ra thương và dư của phép chia. Đặc biệt đối với máy tính CASIO fx 580vnx thương của phép chia được tự động lưu vào E và dư được tự động lưu vào F.

1.1: Số bị chia có không quá 10 chữ số

Ví dụ 1: Tìm thương và dư của phép chia số 16062010 cho số 3112

Untitled 52

1.2: Số bị chia có trên quá 10 chữ số

Ví dụ 2: Số bị chia có 16 chữ số:
Tìm thương và dư của phép chia số 2017201820192020 cho số 2021

Các bước thực hiện trên Casio fx 580vnx

Untitled 53

Vậy thương của phép chia là 998120643340 và dư của phép chia là 1880

Ví dụ 3: Tìm số dư trong phép chia sau: [latex]\large 103200610320061032006 \div 2010[/latex]

Số bị chia có 21 chữ số, ta ngắt như sau: [latex]\large 1032006103|200610|32006[/latex]. Do số chia có 4 chữ số nên số dư có không quá 4 chữ số, ta chọn lần lượt 10 chữ số + tiếp 6 chữ số nữa và cuối cùng còn 5 chữ số.

Untitled 54

Vậy dư của phép chia là 396. Tuy đề bài không đòi hỏi, nhưng ta biết thương của phép chia là 51343587223910961.

Tiếp theo: Số bị chia có dạng lũy thừa

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA 5 NĂM GẦN ĐÂY (NĂM 2019 – 2023)

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề thi tham …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết