Tìm chu kì của số thập phân bằng máy tính Casio

  • 30/10/2017
  • 842 lượt xem
  • dinhdu

Tìm chu kì của số thập phân bằng máy tính Casio

Tìm chữ số thứ 2005 trong phep chia 1 cho 23

Bấm máy tính: 1P23=n
Kết quả: 0.(0434782608695652173913).
Phần tuần hoàn có chu kỳ 22, lấy 2005 chia có dư cho 22 bằng máy tính 570VN PLUS: 2005Qa22=
Có dư R=3.
Vậy số lẻ thập phân thứ 2005 của phép chia 1 cho 23 là 3 (thứ ba tuần hoàn từ trái sang).

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

Tìm kết quả có số có lũy thừa lớn

Đề bài: Tính kết quả đúng của: $C=2^{60}$.   Giải   Ta cũng đưa về …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết