Bài Viết Tương Tự

34

THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC BẰNG CASIO FX- 580VN X

Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $\mathbf{P(x)=(x+2)(x^3-4x^2+8x-1)}$          …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết