LƯU Ý KHI XỬ LÝ VẤN ĐỀ SỐ LỚN – TRÀN MÀN HÌNH

 Đề bài: Tính [latex]{2017^4}[/latex].
 
Đáp số: [latex]{2017^4} = 16550975387521[/latex].
 
Lưu ý: Khi bạn di chuyển con trỏ và thực hiện thao tác tìm hết các chữ số như sau:
Lấy [latex]Ans – 1,{655.10^{13}} = 975387521[/latex] rồi kết luận
 
 
[latex]{2017^4} = 1655975387521[/latex].
 
Kết quả những chữ số còn lại bạn tìm là đúng, tuy nhiên kết luận của bạn bị sai, số chính xác phải là: [latex]{2017^4} = 1655975387521[/latex]
 
Thì con số nhận được khi ráp vào những chữ số đuôi thì lại ra được đáp án chính xác. Vậy cẩn trọng khi gặp phải những con số 0 trong chuỗi số kết quả.

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

kiemtra

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 2)

Tiếp nối bài viết “MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết