Xây dựng dãy số quy nạp trên máy tính Casio fx-880BTG

 

Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=1, u_2=3$ và $$u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}+n^2\quad (n \geqslant 3)$$

Tính $u_{39}, u_{40},u_{41}$.

 

Trên máy tính Casio fx-880BTG ta mở một bảng tính như sau:
 

bt1a
 

1. Đánh số thứ tự từ 1 đến 41 ở cột A dùng để ánh xạ chỉ số $n$ vào $A_3$ ứng với $u_3$ là $B_3$
 
Nhập số 1 vào $A_1$, con trỏ xuống $A_2$, đang ở trong abrng tính bấm TOOLS chọn Fill Formula và thao tác như sau đây:
 
bt1b

 

2. Đưa con trỏ vào $B_1$ nhập 1, con trỏ xuống $B_2$ nhập 3 bt1c, sau đó bấm TOOLS, dùng Fill Formula nhập công thức quy nạp:
 
bt1d
 

Bấm TOOLS, cuộn trang xuống hai lần chọn Show CellValue sau đó bấm AC
 
bt1e
 
Kết quả cho $u_{39}, u_{40}, u_{41}$ như sau:
bt1f
 
 
4. Xử lý số tràn màn hình
 
Bấm vào VARIABLES để lưu $u_{41}$ vào A, sau đó bấm HOME nhiều lần để trở về HOME nhấn EXE mở màn hình làm việc. Tại đây ta xử lý tràn màn hình như sau:
bt1g

Vậy $u_{41}=-10927893243$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép giải tam giác khi biết một chiều cao (bài 2)

2019. Cho tam giác ABC có các góc A, C nhọn; BC = 3,5; đường …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết