Tìm dư của phép chia khi số bị chia có dạng $a^n$

 

Bài toán: Tìm dư của phép chia số $2024^{2023}$ cho $2022$.

 

 

Ý tưởng: Phân tích số đã cho thành một tích có số hạng tổng quát là $2024^{2^x}$ (số sau là bình phương số trước). Sau đó tìm dư của phép chia mỗi số hạng cho $2022$. Lấy các dư nhân cho nhau rồi chia cho số chia sẽ ra được dư cuối cùng, chính là dư của phép chia đã cho. Vận dụng kết quả sau
hsg1a
nghĩa là: $$2024^{2023}=\underbrace{2024^{2^5}\times 2024^{2^6}\times 2024^{2^7}\times 2024^{2^8}\times 2024^{2^9}\times 2024^{2^{10}}}_{\text{số sau là bình phương số trước}}\times \underbrace{2024^{2^2}\times 2024^{2^1}\times 2024^{2^0}}_{\text{tổng các số mũ là 7}}$$

 

$2024^{2^0}$ du2z

 

$2024^{2^1}$ du2y

 

$2024^{2^2}$ du1b không sử dụng $2024^{2^3}, 2024^{2^4}$ nhưng phải nhấn exe: du1d

du1c

 

 

 

 

 

 

$202^{2^5}$ du1d5

 

$202^{2^6}$ du1d6

 

$202^{2^7}$ du1d7

 

$202^{2^8}$ du1d8

 

$202^{2^9}$ du1d9

 

$202^{2^{10}}$ du1d10

 

Thực hiện phép chia có dư các cho các dư số đã được thiết lập:

du3a

 

du3b

 

Vậy dư của phép đã cho là số $\Huge\color{blue}{128}$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép quay

2022. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = 9,8. Quay tam …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết