Tìm số dư bằng phương pháp MOD

  • 30/10/2017
  • 2,469 lượt xem
  • dinhdu

tìm số dư bằng phương pháp MOD

Tìm số dư của phép chia gif chia cho 2003.

Dễ thấy 2003 là số nguyên tố (có thể kiểm tra trên máy tính bằng thuật toán).
Hơn nữa 2005 và 2003 nguyên tố cùng nhau nên áp dụng Định lý nhỏ Fermat ta được:


png

Mặt khác, ta lại có:


png 
Nên đáp án là png.

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

Ứng dụng Casio fx 580vnx và định lý FERMAT để Tìm nhanh thương và dư của phép chia

Nếu $\large p$ là số nguyên tố và $\large a$ là số nguyên không chia …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết