Tìm cặp số nguyên dương (X,Y) nghiệm đúng phương trình

  • 30/10/2017
  • 878 lượt xem
  • dinhdu

Tìm cặp số nguyên dương (X,Y) nghiệm đúng phương trình

Bài Viết Tương Tự

Giải nhanh bài toán GTLN và GTNN trên MTCT

  Tìm GTLN và GTNN của hàm số $$y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}$$ trong đó $\Delta_m=e^2-4df<0$     Tập …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết