Tìm 5 chữ số tận cùng của số $a^n$, a là một số nguyên tố và n là số năm (year)

 

 

Bài toán khởi đầu: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $5^{2016}$.

 

 

GIẢI

 

Ta có nhận xét: ngt1a

 

Vậy $5^{2016}=\underbrace{5^{2^5}\times 5^{2^6}\times 5^{2^7}\times 5^{2^8}\times 5^{2^9}\times 5^{2^{10}}}_{\text{Số sau là bình phương của số trước}}$.

Ta có: ngt1b

Nhập biểu thức ngt1c

 

Nhấn EXE 2 lần ta có $5^{2^5}\equiv $ (R mod $10^5$) với ngt1c 1.

 

Vậy $5^{2016}\equiv (90625\times 90625\times 90625\times 90625\times 90625\times 90625)$ (mod $10^5$)

Suy ra $$5^{2016}\equiv 90625\quad (\text{mod}\ 10^5)$$.

 

 

Kết quả tham khảo:

 

kqtk1a

 

 

Bài toán tiếp theo: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $7^{2022}$.

 

 

GIẢI

 

Nhận xét: $7^{2022}=\underbrace{7^{2^5}\times 7^{2^6}\times 7^{2^7}\times 7^{2^8}\times 7^{2^9}\times 7^{2^{10}}}_{\text{sô sau là bình phương số trước }}\times 7^6$.

5 chữ số tận cùng của $7^{2^4}$ là $69601$ ngt2a lưu vào F.
ngt2b.

Suy ra 5 chữ số cuối của $7^{2^5}$ là R ngt2c

Nhấn EXE 5 lần lấy 5 kết quả
ngt2d

Riêng $7^6$ ngt2e

 

Vậy $7^{2022} \equiv (99201\times 38401\times 36801\times 13601 \times 87201\times 14401\times 17649) $ (mod $10^5$).

 

Nhân 4 số đầu tiên với nhau lấy 5 chữ số cuối cùng của kết quả
ngt2f

 

Nhân 3 số cuối cùng với nhau lấy 5 chữ số cuối cùng của kết quả ngt2g

 

Và sau đây là kết quả 5 chữ số cuối cùng cần tìm của $7^{2022}$ là $88049$

ngt2h

 

Kết quả tham khảo:

 

ngt2i

 

Bài tập tương tự: Tìm 5 chữ số cuối cùng của số $11^{2023}$

Kết quả tham khảo:

ngt2k

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép quay

2022. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = 9,8. Quay tam …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết