SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

  • 22/05/2024
  • 1,870 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài:

Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết quả chính xác) $S_{23}$

 

Lời giải

Mở tính năng bảng tính

 

2 19

1 38

 

Nhập số hạng vào cột $A$

Nhập $1$ vào ô $A1$

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

Dạng (Form) = $A1+1$

Phạm vi (Range): $A2:A23$

 

2 20

1 39

 

Nhập giá trị $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ vào ô $B1,B2,B3$

 

2 21

1 40

 

Ta có công thức tổng quát của dãy số

$u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$

$u_4=2u_{3}+3u_{2}-u_{1}+4^2 (n\geq 4)$

Tại ô $B4$ thiết lặp công thức tính từ số hạng thứ $4$ đến số hạng thứ $23$

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

Dạng (Form) = $2B3+3B2-B1+A4^2$

Phạm vi (Range): $A4:A23$

 

2 22

1 42

 

Thiết lập chế độ xem giá trị của ô

 

2 23

1 44

 

Thiết lập công thức tính tổng $23$ số hạng đầu của dãy số

 

2 24

1 45

 

Kết quả mà mấy tính nhận được tràn màn hình nên ta sử dụng thủ thuật để lấy đáp án chính xác

 

Lưu kết quả vào $A$

2 25

1 46

 

Mở tính năng tính toán thông thường (Calculate)

 

2 27

1 47

 

Dùng thủ thuật trên máy tính Fx-880BTG để xuất ra kết quả chính xác:

 

2 29

1 48

 

Vậy tổng $23$ số hạng đầu tiên là $35929761299$

 

 

 

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

Bài toán tính một tổng hữu hạn (THPT)

Năm 2024 (HCMC) – THPT   Lời giải   Kết quả của phép chia đa …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết