Phác họa một phương pháp thực hành biểu diễn một số vô tỉ dưới dạng căn thức

Giả sử $x$ là một số vô tỉ (là nghiệm của một phương trình đại số nào đó). Ví dụ trong quá trình giải một phương trình dại số chúng ta nhận được nghiệm
voti1b là một số thâp phân vô hạn không tuần hoàn. Chúng ta muốn biểu diễn nó dưới dạng căn thức.

Chúng ta thứ phác thảo cách xây dựng (tương tự như xây dựng liên phân số).

1) Vì số $x<1$ ta nghịch đảo nó voti1c.

2) Kết quả lớn hơn 1 ta trừ nó cho phần nguyên rồi nghịch đảo voti1d

3) Tiếp tục với kết quả lớn hơn 1 ta trừ nó cho phần nguyên rồi nghịch đảo voti1f

4) Sau hữu hạn bước, quá trình này sẽ dừng ví dụ ở đây kết quả sẽ bằng $4+x$.

Vậy ta có phương trình $$\dfrac{1}{\dfrac{1}{\dfrac{1}{x}-2}-3}=4+x \Leftrightarrow 7x^2+27x-13=0$$

$\Delta=1093$. Vậy nghiệm đã nêu chinh là số $\dfrac{-27+\sqrt{1093}}{14}$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép quay

2022. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = 9,8. Quay tam …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết