Giải Bài 3 Đề thi giải toán MTCT Cao Bằng năm 2013-2014 khối THCS

Giải Bài 3 Đề thi giải toán MTCT Cao Bằng năm 2013-2014 khối THCS

Đề bài: Tìm [latex]x,\,y,\,z[/latex] biết:

a)  [latex]\dfrac{47,375-\left(26\dfrac{1}{3}+18x\right)\times 2,4}{17,81-23\dfrac{2}{3}:1\dfrac{5}{6}}=4,625[/latex]

b) [latex]3x=5y;\,7y=8z[/latex] và [latex]2,14x-4,78y+z=673,15[/latex]

Bài giải

a) Quy trình bấm máy:
4.625O(17.81pqa23$2R3
$Pqa1$5R6$)=47.375pM=
P2.4=pqa26$1R3=P18=

b)
+ Theo giả thiết thứ nhất, ta có:
[latex]3x=5y\Leftrightarrow \dfrac{x}{5}=\dfrac{y}{3}[/latex];
[latex]7y=8z\Leftrightarrow \dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{7}[/latex];

+ Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, ta có:

[latex]\dfrac{x}{40}=\dfrac{y}{24}=\dfrac{z}{21}=\dfrac{2,14x-4,78y+z}{-8,12}=\dfrac{673,15}{-8,12}\approx -82,90025[/latex]

Từ đó ta được: [latex]\begin{cases}x\approx-3316.01\\y\approx-1989,606\\z\approx-1740,90525\end{cases}[/latex] 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

gtln và gtnn 2019

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO FX-580VNX TÌM GTLN VÀ GTNN CỦA HÀM SỐ

Bài toán xác định GTNN và GTLN của một hàm số là một dạng toán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết