HDSD Casio fx 580vnx - Phần 8: Tắt hiển thị nghiệm phức

Bậc THCS, ta nên cài đặt (SETUP) lại để máy tính CASIO fx 580vnx không hiển thị nghiệm của phương trình dưới dạng số phức. Trong trường hợp đó máy tính sẽ xuất ra thông báo phương trình vô nghiệm.

Cách cài đặt như sau:

qwRR Untitled 27

sau đó chọn 2

Ví dụ 4 Test một phương trình bậc hai [latex]\large x^{2}-x+1=0[/latex]

w9 nhập phương trình bậc hai [latex]\large x^{2}-x+1=0[/latex]  Untitled 28

nhấn = kết quả vô nghiệm  Untitled 29

Ví dụ 5 Test một phương trình bậc ba [latex]\large x^{3}+x^{2}+x-1=0[/latex]

w9 nhập phương trình bậc ba [latex]\large x^{3}+x^{2}+x-1=0[/latex] Untitled 30

nhấn = kết quả chỉ có nghiệm thực Untitled 31

Tuy nhiên về phía giáo viên, việc hiển thị nghiệm phức vẫn có những công dụng nhất định mà ta có thể sử dụng như ví dụ sau đây:

Ví dụ 6 Giải phương trình:

[latex]\large 2(x+2)\sqrt{3x-1}=3x^{2}-7x-3[/latex]

Do [latex]\large x=-2[/latex] không là nghiệm nên điều kiện là: [latex]\large \frac{3x^{2}-7x-3}{x+2}\geq 0[/latex]

wz(A) 33 nhâp hệ số 3,6−7,−14−3,−6 Untitled 32

Untitled 33

Bình phương hai vế:

[latex]\large 4(x+2)^{2}(3x-1)=(3x^{2}-7x-3)^{2}[/latex]

Untitled 34  [latex]\large \rightarrow 8|45|87|10|25 \rightarrow 9|-54|-13|10|25[/latex]

Khai triển và thu gọn:

[latex]\large 9x^{4}-54x^{3}-13x^{2}+10x+25=0[/latex]  (2)

Untitled 35

Untitled 36

Untitled 37

Chú ý điều kiện (lớn hơn 2,71).

Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất là [latex]\large x=\frac{7+\sqrt{29}}{2}[/latex]

 

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA 5 NĂM GẦN ĐÂY (NĂM 2019 – 2023)

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh bộ đề thi tham …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết