TUYỂN SINH 10 - GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN LÝ, HÓA THƯỜNG GẶP

  • 6 ngày trước
  • 39 lượt xem
  • thaohlt

Bài 1: Để ước tính tốc độ s (dặm/giờ) của một chiếc xe, cảnh sát sử dụng công thức: $s=\sqrt{30fd}$, với $d$ (tính bằng feet) là độ dài vết trượt của bánh xe và $f$ là hệ số ma sát

a) trên một đoạn đường (có biển báo tốc độ bên trên) có hệ số ma sát là $0.73$ và vết trượt của một xe $4$ bánh sau khi thắng lại là $49,7$ feet. Hỏi xe có bượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó không? (cho biết 1 dặm $=1,61$km) (kết quả làm tròn đến chữa số thập phân thứ hai)

b) Nếu xe chạy với tốc độ $48$km/h trên đoạn đường có hệ số ma sát là $0,45$ thì khi thắng lại vết trượt trên dài bao nhiêu feet ?

3

Lời giải

a)

Ta có tốc độ của xe là: $s=\sqrt{30fd}=\sqrt{30.0,73.49,7}\approx 32,99$ (dặm/h)$\approx 53,11$ (km/h)

dao ham 10

 

Vì $53,11>50$, nên xe đó vượt quá tốc độ theo biển báo trên đoạn đường đó.

 

b)

Đổi $48$ (km/h)$=29,81$ (dặm/h)

dao ham 11

Thế $s=29,81$ vào $s=\sqrt{30fd}$, ta được: $29,81=\sqrt{30.0,45.d}$

 

Sử dụng bộ giải phương trình trên máy tính fx-880BTG

dao ham 13

dao ham 14

$\Rightarrow d=65,82$ (feet)

 

Vậy khi thắng lại vết trượt trên đường dài $65,82$ (feet)

 

Bài 2: Cho hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt là $5%$ và $20%$. Người ta pha trộn hai dung dịch trên để có 1 lít dung dịch mới có nồng độ $14%$. Hỏi phải dùng bao nhiêu mililit mỗi loại dung dịch? (Biết khối lượng riêng của ba dung dịch đều là $1g/ml$)

Lời giải

Vì cả ba dung dịch đều có khối lượng riêng là $1g/ml$

$\Rightarrow 1$ lít $=1000g$ và khối lượng dung dịch bằng thể tích dung dịch

Gọi $x (g)$ là khối lượng dung dịch $I (x>0)$.

$y (g)$ là khối lượng dung dịch $II (y>0)$

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix}x+y=1000\\0,05x+0,2y=140\end{matrix}\right.$

Sử dụng tính năng giải hệ phương trình trên máy tính fx-880BTG

dao ham 17

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x=400\\y=600\end{matrix}\right.$

Vậy thể tích dung dịch $I$ là $400ml$, thể tích dung dịch $II$ là $600ml$.

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2024 – 2025 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô vào các bạn học sinh lớp 9, đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết