Bài 140 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1

  • 30/10/2017
  • 261 lượt xem
  • dinhdu

Bài 140 trang 56 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đề bài: Tìm ƯCLN của
a) 16, 80, 176
b) 18, 30, 77

Bài giải
a) Ghi vào màn hình GCD(16, GCD(80, 176)
Bằng cách nhập vào máy tính:

QO16q)QO80q)176))

Bấm = được kết quả 16.
Vậy ƯCLN(16, 80, 176)=16
b) Ghi vào màn hình GCD(18, GCD(30, 77))
Bằng cách nhập vào máy tính:

QO16q)QO30q)77))

Bấm = được kết quả 16.
Vậy ƯCLN(18, 30,77) = 1

 

Chia sẻ

About BTV ToánCasio

BTV ToánCasio

Bài Viết Tương Tự

Tìm kết quả có số có lũy thừa lớn

Đề bài: Tính kết quả đúng của: $C=2^{60}$.   Giải   Ta cũng đưa về …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết