Tính nhanh nhờ sử dụng các biến nhớ

Trong kỳ thi học sinh giỏi MTCT cấp THCS của TP Hồ Chí Minh, việc giải nhanh một bài toán phổ biến sẽ tranh được thứ hạng cao thấp. Nếu sử dung các cách thức thông thường vẫn giải ra đáp số nhưng nếu giải nhanh hơn có thể sẽ có đủ thời gian để làm đến các câu cuối của bài thi. Sau đây là một ví dụ:

 

Bài 9. Cho đa thức bậc ba $P (x )$ có $P(k )=\dfrac{k}{3k-1}, k=  1, 2, 3, 4$. Tính $P(24)$.

Giải

Ta lần lượt lưu $1,2,3,4$ vào các biến nhớ A, B, C, D. Sau đó tính các hệ số $a, b,c, d$ của đa thức bậc ba $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$.

Sau đó mở trên máy tính một hệ 4 phương trình và nhập các biến $x$ lần lượt bằng A, B, C, D vào hệ phương trình:

hpt1a

Giải ra nghiệm

hpt1b

lần lượt đem lưu vào A, B, C, D. (ghi đè lên các biến nhớ). Sau đó viết đa thức bậc ba lên màn hình và bấm CALC rồi nhập $x=24$ và chấp nhận các giá trị A,B,C,D ta được $P(24)$ bằng:

hpt1c

 

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

BỘ ĐỀ THI GIỮA HKII LỚP 9 NĂM HỌC 2022-2023

BITEXEDU gửi quý thầy, cô và các bạn học sinh lớp 9 bộ đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết