Sử dụng tính chất của đường tròn nội tiếp tam giác

1. Cho tam giác $ABC$. Dựng đường tròn tâm $I$ nội tiếp tam giác và tiếp xúc với ba cạnh $BC, CA, AB$ lần lượt tại $D, E, F$. Gọi $M$ là giao điểm $AI$ và $DF$. Chứng minh $CM\perp AI$.

hnc1 1

 

 

GIẢI: Trong tam giác $AIC$ ta có: $$\widehat{MIC}=\widehat{IAC}+\widehat{ICA}=\dfrac{\widehat{BAC}+\widehat{BCA}}{2}=90^\circ-\dfrac{\widehat{ABC}}{2}=\widehat{FDB}=\widehat{MDC}$$
Vậy tứ giác $MDIC$ nội tiếp. Vì $\widehat{IDC=90^\circ}$ nên $\widehat{IMC}=90^\circ$ (đpcm)

hnc1a

 

2. Gọi $N$ là giao điểm của $AI$ và $DE$. Gọi $K$ là trung điểm $BC$. Chứng minh $KM=KN.$

hnc2a

 

 

GIẢI:

 

Tương tự như trên ta có: $BN\perp AI$. Suy ra $BN/\!/MC$.

Vậy $MBNC$ là hình thang. Vì $K$ là trung điểm của đường chéo $BC$ nên nếu ta gọi $J$ là trung điểm của đường chéo $MN$ thì $JK /\!/ MC \Rightarrow KJ\perp MN$.

Tam giác $KMN$ có $KJ$ vừa là đường cao vừa là trung tuyến nên tam giác này cân tại $K$ (suy ra đpcm).

hnc2b

 

3. Vẽ đường tròn tâm $K$ bán kính $KM$. Gọi $S$ là giao điểm của các tiếp tuyến tại $M$ và tại $N$ của đường tròn $(K)$. Chứng minh $AS\perp BC.$

hnc3a 1

 

 

GIẢI:

 

Gọi $Q$ là giao điểm của $AS$ và $BC$. Ta chứng minh tứ giác $MSQK$ nội tiếp. Khi đó vì $\widehat{SMK}=90^\circ$ nên suy ra $\widehat{SQK}=90^\circ$.

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Một kỹ thuật chứng minh tam giác đồng dạng và áp dụng

Giả sử ta có hai tam giác đồng dạng $ABC$ và $A’B’C’$ , các góc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết