Luyện thi 10 Chuyên Toán

Showing all 5 results

6
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Lại nói về tứ giác nội tiếp

Chúng ta dựa vào đề thi vào lớp 10 chuyên SGD Hà Nội năm 2021 a) Chứng minh 5 điểm $A, N, O, M, F$ cùng nằm trên một đường tròn.   Vì $F$ là điểm chính giữa của cung lớn $BC$ nên $FB=FC$, ngoài ra $\widehat{BFC}=\widehat{BAC}=60^\circ$ nên tam giác $FBC$ là tam giác đều. …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Về bài toán tứ giác nội tiếp trong đề thi Toán chuyên TPHCM năm 2022

  Bài toán: Cho tam giác $ABC$ nhọn $AB<AC$ có các đường cao $AD, BE, CF$ cắt nhau tại $H$. Đường thẳng $EF$ cắt $BC$ tại $I$. Đường thẳng qua $A$ và vuông góc với $IH$ tại $K$ cắt đường thẳng BC tại $M$. 1. Chứng minh tứ giác $IFKC$ nội tiếp và $\dfrac{BI}{BD}=\dfrac{CI}{CD}$. 2. …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Một phương pháp thực dụng giải phương trình vô tỉ

trong bài thi 10 chuyên TP HCM và HN từ 2015 -2022       1. Năm 2022 $\qquad \sqrt{x+4}+|x|=x^2-(x+4)$   2. Năm 2020 $\qquad \sqrt{2x^2+x+9}+\sqrt{2x^2-x+1}=x+4$   3. Năm 2019 $\qquad 5\sqrt{x-1}-\sqrt{x+7}=3x-4$   4. Năm 2018 $\qquad 4\sqrt{x+3}=1+4x+\dfrac{2}{x}$   5. Năm 2017 $\qquad 2(x+2)\sqrt{3x-1}=3x^2-7x-3$   6. Năm 2016 $\qquad x^2-6x+4+2\sqrt{2x-1}=0$   7. Năm 2015 $\qquad …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Lại nói về tứ giác nội tiếp

Chúng ta dựa vào đề thi vào lớp 10 chuyên SGD Hà Nội năm 2021 a) Chứng minh 5 điểm $A, N, O, M, F$ cùng nằm trên một đường tròn.   Vì $F$ là điểm chính giữa của cung lớn $BC$ nên $FB=FC$, ngoài ra $\widehat{BFC}=\widehat{BAC}=60^\circ$ nên tam giác $FBC$ là tam giác đều. …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Về bài toán tứ giác nội tiếp trong đề thi Toán chuyên TPHCM năm 2022

  Bài toán: Cho tam giác $ABC$ nhọn $AB<AC$ có các đường cao $AD, BE, CF$ cắt nhau tại $H$. Đường thẳng $EF$ cắt $BC$ tại $I$. Đường thẳng qua $A$ và vuông góc với $IH$ tại $K$ cắt đường thẳng BC tại $M$. 1. Chứng minh tứ giác $IFKC$ nội tiếp và $\dfrac{BI}{BD}=\dfrac{CI}{CD}$. 2. …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Một phương pháp thực dụng giải phương trình vô tỉ

trong bài thi 10 chuyên TP HCM và HN từ 2015 -2022       1. Năm 2022 $\qquad \sqrt{x+4}+|x|=x^2-(x+4)$   2. Năm 2020 $\qquad \sqrt{2x^2+x+9}+\sqrt{2x^2-x+1}=x+4$   3. Năm 2019 $\qquad 5\sqrt{x-1}-\sqrt{x+7}=3x-4$   4. Năm 2018 $\qquad 4\sqrt{x+3}=1+4x+\dfrac{2}{x}$   5. Năm 2017 $\qquad 2(x+2)\sqrt{3x-1}=3x^2-7x-3$   6. Năm 2016 $\qquad x^2-6x+4+2\sqrt{2x-1}=0$   7. Năm 2015 $\qquad …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết