Showing all 2 results

6
Placeholder

Đề thi

Đề chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế 2019 - Vietnam TST (ngày thứ hai 30/3/2019)

Sáng ngày 29/3/2019, tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, kỳ thi chọn đội tuyển Toán học Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO 2019 đã diễn ra với 49 thí sinh tham dự. Gồm 1 học sinh đạt giải kì thi IMO năm ngoái (Phan Minh Đức, HCB IMO 2018, đặc …
Placeholder

Đề thi

Đề chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế 2019 - Vietnam TST (ngày thứ nhất 29/3/2019)

Sáng ngày 29/3/2019, tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, kỳ thi chọn đội tuyển Toán học Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO 2019 đã diễn ra với 49 thí sinh tham dự. Gồm 1 học sinh đạt giải kì thi IMO năm ngoái (Phan Minh Đức, HCB IMO 2018, đặc cách) và 7 học sinh đạt giải nhất, 41 em đạt giải nhì của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2019.  Dưới đây là đề thi môn Toán Vietnam TST 2019, ngày thứ nhất.
Placeholder

Đề thi

Đề chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế 2019 - Vietnam TST (ngày thứ hai 30/3/2019)

Sáng ngày 29/3/2019, tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, kỳ thi chọn đội tuyển Toán học Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO 2019 đã diễn ra với 49 thí sinh tham dự. Gồm 1 học sinh đạt giải kì thi IMO năm ngoái (Phan Minh Đức, HCB IMO 2018, đặc …
Placeholder

Đề thi

Đề chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế 2019 - Vietnam TST (ngày thứ nhất 29/3/2019)

Sáng ngày 29/3/2019, tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, kỳ thi chọn đội tuyển Toán học Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO 2019 đã diễn ra với 49 thí sinh tham dự. Gồm 1 học sinh đạt giải kì thi IMO năm ngoái (Phan Minh Đức, HCB IMO 2018, đặc cách) và 7 học sinh đạt giải nhất, 41 em đạt giải nhì của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2019.  Dưới đây là đề thi môn Toán Vietnam TST 2019, ngày thứ nhất.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết