Luyện thi 10 Chuyên Toán

Showing 1–6 of 9 results

6
Placeholder

Luyện thi - THCS

Bài toán HH TS 10 PTNK (câu 3)

    Tứ giác $ABED$ nội tiếp đường tròn, hai đường chéo giao nhau tại $I$ ta suy ra hai cặp tam giác sau đây đồng dạng:   $\Delta IAB \backsim \Delta IDE ⇒ \dfrac{AB}{DE}=\dfrac{IB}{IE} \quad (5)$ $\Delta IAD \backsim \Delta IBE ⇒ \dfrac{AD}{BE}=\dfrac{ID}{IE}\quad (6)$   Chia (5) cho (6) ta có: $\dfrac{AB}{DE} \div \dfrac{AD}{BE} …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Cách phân tích tìm lời giải (bài 1)

Bài toán hình học đề thi Toán (chuyên) 2020: Đường tròn $(I)$ nội tiếp tam giác $ABC$ tiếp xúc với các cạnh $AB, BC, CA$ lần lượt tại $D, E, F$. Kẻ đường kính $EJ$ của đường tròn $(I)$. Gọi $d$ là đường thẳng qua $A$ song song với $BC$. Đường thẳng $JD$ cắt $d$ …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Một kỹ thuật chứng minh tam giác đồng dạng và áp dụng

Giả sử ta có hai tam giác đồng dạng $ABC$ và $A’B’C’$ , các góc tương ứng bằng nhau như hình vẽ:   Lấy $A$ làm tâm vị tự điểm $C$ thành điểm $C_1$ và lấy $A’$ làm tâm vị tự điểm $C’$ thành điểm $C’_1$ theo cùng tỉ số $k$:   Khi đó hai …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Về bài toán tứ giác nội tiếp trong đề thi Toán chuyên TPHCM năm 2022 (phần 2)

  Trong phần đầu, chúng tôi hướng dẫn học sinh chứng minh $M$ là trung điểm $BC$ thông qua một đẳng thức đã được chứng minh ở câu 1. Trong phần này chúng tôi hướng dẫn các em chứng minh trực tiếp sự kiện đó.     Bài toán: Cho tam giác $ABC$ nhọn $AB<AC$ …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ - sử dụng máy tính cầm tay

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ với máy tính Casio fx880BTG

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Luyện thi - THCS

Bài toán HH TS 10 PTNK (câu 3)

    Tứ giác $ABED$ nội tiếp đường tròn, hai đường chéo giao nhau tại $I$ ta suy ra hai cặp tam giác sau đây đồng dạng:   $\Delta IAB \backsim \Delta IDE ⇒ \dfrac{AB}{DE}=\dfrac{IB}{IE} \quad (5)$ $\Delta IAD \backsim \Delta IBE ⇒ \dfrac{AD}{BE}=\dfrac{ID}{IE}\quad (6)$   Chia (5) cho (6) ta có: $\dfrac{AB}{DE} \div \dfrac{AD}{BE} …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Cách phân tích tìm lời giải (bài 1)

Bài toán hình học đề thi Toán (chuyên) 2020: Đường tròn $(I)$ nội tiếp tam giác $ABC$ tiếp xúc với các cạnh $AB, BC, CA$ lần lượt tại $D, E, F$. Kẻ đường kính $EJ$ của đường tròn $(I)$. Gọi $d$ là đường thẳng qua $A$ song song với $BC$. Đường thẳng $JD$ cắt $d$ …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Một kỹ thuật chứng minh tam giác đồng dạng và áp dụng

Giả sử ta có hai tam giác đồng dạng $ABC$ và $A’B’C’$ , các góc tương ứng bằng nhau như hình vẽ:   Lấy $A$ làm tâm vị tự điểm $C$ thành điểm $C_1$ và lấy $A’$ làm tâm vị tự điểm $C’$ thành điểm $C’_1$ theo cùng tỉ số $k$:   Khi đó hai …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Về bài toán tứ giác nội tiếp trong đề thi Toán chuyên TPHCM năm 2022 (phần 2)

  Trong phần đầu, chúng tôi hướng dẫn học sinh chứng minh $M$ là trung điểm $BC$ thông qua một đẳng thức đã được chứng minh ở câu 1. Trong phần này chúng tôi hướng dẫn các em chứng minh trực tiếp sự kiện đó.     Bài toán: Cho tam giác $ABC$ nhọn $AB<AC$ …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ - sử dụng máy tính cầm tay

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
Placeholder

Luyện thi 10 Chuyên Toán

Phương trình vô tỉ với máy tính Casio fx880BTG

  Hầu hết phương trình vô tỉ trong bài thi vào lớp 10 chuyên đều có thể giải được với sự hỗ trợ của máy tính cầm tay Casio fx-880BTG. Tuy nhiên chúng tôi đề nghỉ chỉ nên sử dụng với (đặc biệt là những phương trình không thuộc dạng quen thuộc. Bài viết này …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết