Ứng dụng Casio fx 580vnx viết phương trình đường cao

Với các dòng máy tính Casio FX 570VN Plus chúng tôi đã trình bày việc sử dụng các phép tính vectơ, chẳng hạn dùng tích vectơ kép vào các bài toán về PP Toạ độ trong không gian. Ưu thế của dòng máy tính này đó là Casio fx 580vnx xử lý bốn vectơ đồng thời.

Lưu ý các bạn là việc nhập và gọi các vectơ: VctA,VctB, VctC, VctD khác hoàn toàn với máy tính Casio FX570VN Plus.

Khi đã nhập xong các vectơ ta bấm vào C TR ta có:

170

Từ đây gọi lại kết quả của phép tính vectơ thông qua VctAns, hoặc thực hiện phép tính tích vô hướng thông qua Dot Product như đối với các máy tính thế hệ trước. Ngoài ra Casio fx 580vnx bổ sung hai tính năng mới đó là tính góc tạo bởi hai vectơ (Angle) và thu nhỏ một vectơ nào đó về vectơ đơn vị.

1/ Các bài toán với ba vectơ – tích vectơ kép

Việc dùng tích hỗn hợp của ba vectơ để tính thể tích khối hợp, khối tứ diện, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau đã thành vấn đề phổ biến, ở đây chúng tôi giới thiệu tích vectơ kép.

Ví dụ Đường cao.

Trong không gian [latex]\large Oxyz[/latex] cho hai điểm [latex]\large A(-3;-2;6),B(-2;4;4)[/latex]. Viết phương trình
đường cao kẻ từ [latex]\large O[/latex] của tam giác [latex]\large OAB[/latex].

Xét ba vectơ [latex]\large \overrightarrow{OA} =(-3;-2;6),\overrightarrow{OB}=(-2;4;4),\overrightarrow{AB}=(1;6;-2)[/latex] . Khi đó tích vectơ kép

[latex]\large (\overrightarrow{OA}\times \overrightarrow{OB})\times \overrightarrow{AB}[/latex]

là vectơ chỉ phương của đường cao OH.

Thực hiện trên máy tính:

w513 171

T123 172

T133 173

C xoá màn hình,T3OT4OT5 174

Đơn giản thành 175

Vậy phương trình đường cao [latex]\large OH[/latex] của tam giác [latex]\large OAB[/latex] là:

[latex]\large \frac{x}{6}=\frac{y}{-5}=\frac{z}{-12}[/latex]

 

Chia sẻ

About Bitex_PTGD

Bitex_PTGD
Đam mê toán học. Quản trị viên Diễn Đàn Toán Casio. Mọi thắc mắc, quý thầy cô và các bạn học sinh vui lòng liên hệ vào hộp thư Inbox tại Fanpage: Diễn Đàn Toán Casio.

Bài Viết Tương Tự

Câu 6

  Gọi $x$ là cạnh hình vuông của phép phân chia tốt. Điều kiện $x$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết