tìm số tự nhiên

Kính gửi diễn đàn, mong nhận được sự giúp đỡ

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó

xin cảm ơn mọi người.

Diễn đàn trả lời: 

Bài này Admin đề xuất giải theo hướng lấy từng chữ số ra và xét tổng lập phương của chúng.

+ Lấy chữ số hàng trăm: Int(X:R100).

Lưu ý: :R là phím chia lấy phần dư trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS.

+ Lấy chữ số hàng chục: Int((X-100*Int(X:R100)):R10)

+ Lấy chữ số hàng đơn vị: X-Int(X:R10)*10.

Vậy chạy X từ 100 tới 999 với cú pháp cho hàm F(X) là:

F(X)= (Int(X:R100))3+(Int((X-100*Int(X:R100)):R10))3+(X-Int(X:R10)*10)3

Thu được các kết quả thỏa mãn bài toán là 153, 370, 371, 407.

Thảo luận bài viết này trên Forum tại đường dẫn: http://bitexedu.com/forum/index.php?threads/tim-so-tu-nhien-co-3-chu-so-biet-so-do-bang-tong-lap-phuong-cac-chu-so-cua-no.1422/

  

Chia sẻ

About Lê Phong

Lê Phong

Bài Viết Tương Tự

daysoquinap

DÃY SỐ QUY NẠP

Dựa vào hai biến nhớ và ta có thể xây dựng một dãy số qui …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết