tìm số tự nhiên

Kính gửi diễn đàn, mong nhận được sự giúp đỡ

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó bằng tổng lập phương các chữ số của nó

xin cảm ơn mọi người.

Diễn đàn trả lời: 

Bài này Admin đề xuất giải theo hướng lấy từng chữ số ra và xét tổng lập phương của chúng.

+ Lấy chữ số hàng trăm: Int(X:R100).

Lưu ý: :R là phím chia lấy phần dư trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS.

+ Lấy chữ số hàng chục: Int((X-100*Int(X:R100)):R10)

+ Lấy chữ số hàng đơn vị: X-Int(X:R10)*10.

Vậy chạy X từ 100 tới 999 với cú pháp cho hàm F(X) là:

F(X)= (Int(X:R100))3+(Int((X-100*Int(X:R100)):R10))3+(X-Int(X:R10)*10)3

Thu được các kết quả thỏa mãn bài toán là 153, 370, 371, 407.

Thảo luận bài viết này trên Forum tại đường dẫn: http://bitexedu.com/forum/index.php?threads/tim-so-tu-nhien-co-3-chu-so-biet-so-do-bang-tong-lap-phuong-cac-chu-so-cua-no.1422/

  

Chia sẻ

About Lê Phong

Lê Phong

Bài Viết Tương Tự

anh 1

XÂY DỰNG MỘT SỐ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

 Trong kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp thành phố, đặc biệt …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết