Tìm dư trong phép chia của một số cực lớn

Vấn đề: Tìm dư của 126598780950343 cho số 7741.

Tách các số trên ra thành các cụm 12659|878|095|0343 để thực hiện phép chia sau:

+Bước 1: Chia số 12659 cho 7741 được dư: 4918.

+Bước 2: Chia số 4918878 cho 7741 được dư: 3343.

+Bước 3:Chia số 3343095 cho 7741 được dư: 6724.

+Bước 4: Chia số 67240343 cho 7741 được dư: 2017.

8 8

Kết luận: Vậy dư của 126598780950343 cho số 7741 là 2017. 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

Giải Câu 43 mã đề 101

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}’$ có tất cả các cạnh bằng $a$. Gọi $M$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết